xe nâng người thông dụng

Xe nâng cắt kéo

Genie 2032

75.000.000
Giảm giá!

Xe nâng cắt kéo

Genie 2632

135.000.000
Giảm giá!

Xe nâng cắt kéo

Genie GS 2646

90.000.000
Giảm giá!

Xe nâng cắt kéo

Genie GS3246

225.000.000

xe nâng tự hành

Xe nâng cắt kéo

Xe nâng người GS 1930

65.000.000

Xe nâng cắt kéo

Haulotte HS5388 RT

45

Xe nâng cắt kéo

Genie GS5390

45
Giảm giá!

Xe nâng cắt kéo

JLG 4069

12

Latest News